կեամ

կեամ

Dasnabedian 1995: 445

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Colophon 1,41
vivre, passer sa vie

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԿԵԱՄ — I. (կէի, կեայր, կեցի, եկեաց, կեա՛ց.) NBH 1 1080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c չ. ζάω, ζώ, ζωάω, βιόω vivo περιβιόομαι in vita conversor καταβιόομαι vitam transigo, dego παροικέω accedo, commoror. Արմատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԺՄ — ( ) NBH 1 0081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c մ. (իբր ա՛յս ժամ.) Յայս ժամ. յառաջիկայս. ʼի ներկայումս. ա՛րդ. νῦν, νυνί, τέως, ἅρτι nunc, modo, interim հիմա, հիմաճուկ. ... *Այժմ՝ զառ ձեռն ժամանակն ասէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԵՆԴԱՆ — ( ) NBH 1 0173 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c, 12c ա. որ եւ ԱՆԿԵՆԴԱՆԻ. Որ ոչ կեայ, որոյ չիք կենդանութիւն. անշունչ. անզգայ. ... *Ի կենդանս եւ յանկենդանս. Անյաղթ բարձր.: եւ Նար. յովէդ.: *Ի կենցաղումս ծփեալ իբրեւ զանկենդան կեամ. Մագ. ՟Ժ՟Դ: *Եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՄ — (կեմոյ, ով.) NBH 1 1082 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 13c գ. ԿԵՄ (որ եւ ԿԵԱՄ) Հիւուած պրտուեղէն, խոտեղէն, որպէս չուան, որ եւ ասի Սիրայ. *Մոյգս անգամ ոչ ագանէր, այլ զամառն հեսկով պատէր (զոտըս), եւ զձմեռն կեմով. Բուզ. ՟Զ. 8:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄ — I. (ոյ կամ ի, ոց.) NBH 2 0011 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γεῦμα gustus եւ χυμός (որ է հիւթ, համ.) humor, succus, sapor . Ճաշակ ախորժ կամ անախորժ՝ զոր առնուն ճաշակելիքն յուտելեաց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԵՄ 2 — (ճըմի, ճըմաւ.) NBH 2 0178 Chronological Sequence: 8c գ. ՃԵՄ, (կամ ՃԻՄ, կամ ՃԵԱՄ), κημός camus. որ եւ ԿԵՄ կամ ԿԵԱՄ. Առասան. դանդանաւանդ. սանձ. կէմ. (յն. գի՛մօս ). *Իբրեւ ձի եւ ջորի, զորոց հրամայէ ճնշել ճմաւ եւ սանձիւ զկզակսն. Նիւս. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՐՄՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0226 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c մ. σοματικῶς, σαρκικῶς corporaliter, corporeo modo; carnaliter, carnali modo. Իբրեւ մարմին. ըստ մարմնոյ. մարմնաւորապէս. նիւթապէս *Թանձրագոյն եւ մարմնաբար մեկնեն: Դեռեւս մարմնաբար կեամ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՇՏԱՅԱՐՄԱՐ — ( ) NBH 2 0289 Chronological Sequence: 11c ա. Միշտ յարմար՝ յարմարեալ. շարայար գեղեցկայարմար. *Ո՞ւր նորայր. վասն զի նոր արիութիւն ցուցանէր մշտայարմար զօրութեամբ: Ի վերայ իմ ողբս առից մշտայարմար, որչափ ʼի կենցաղումս ծփեալ իբրեւ զանկենդան կեամ. Մագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐՉԱՓ 2 — ( ) NBH 2 0536 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c մ. ὄσον, καθ’ ὄσον, ὦς, καθάπερ, πόσον; πόσα; quantum ut, sicut, quasi, quantum? իբրու Որով չափով. ի նշանակ համեմատութեան յո՛ր եւ է կարգի՝ առանց հարցման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.